All articles about सीताराम

को हुन जातिबादी ?

–  सिताराम थारु गाउँमा पहिले पहिले दशैमा खुब नाटक गरियो। एकचोटि नयन राज पाण्डे जिको लेखनमा रावण नाटकमा रियसल गर्दै … More को हुन जातिबादी ?