Day: April 2, 2015

चिरै। चरै। चिरै भजहर

नेपालमा आदिबासी थारु, संस्कृतिको धनी जनजाति मानिन्छ । यो जातिले बार्है महिना चाडपर्व, तरत्यौहार मनाइरहन्छ । देशमै संस्कृतिको धनी मानिने … More चिरै। चरै। चिरै भजहर